РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА – безплатна консултация с адвокат по телефон във връзка с бъдещата дейност на фирмата, която желаете да създадете

ЕООД – 125,00 ЛЕВА с включени такси на Агенция по вписванията – Търговски регистър

/ допълнителни такси за клиента: 6,00 лева – нотариална такса, заверка на подпис на управител; 10,00 лева – такса откриване на набирателна сметка за внасяне на учредителния капитал/

ООД – 140,00 ЛЕВА с включени такси на Агенция по вписванията – Търговски регистър

/ допълнителни такси за клиента: 6,00 лева – нотариална такса, заверка на подпис на управител; 10,00 лева – такса откриване на набирателна сметка за внасяне на учредителния капитал/

ЕТ – ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ  - 85,00 ЛЕВА

/ допълнителни такси за клиента: 6,00 лева – нотариална такса, заверка на подпис на управител/

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ФОНДАЦИЯ - 450,00 ЛЕВА с включени такси на Съда

/допълнителни такси за клиента: 6,00 лева – нотариална такса, заверка на подпис на председател, заверка на подписи на учредители според броя, 10,00 лева – такса откриване на набирателна сметка /

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС /доброволна/ – 80,00 ЛЕВА

/допълнителни такси за клиента: 6,00 лева – заверка подпис върху пълномощно/